Заходи:

Вебінар "Ліцензійні аспекти медичної практики під час пандемії COVID-19"    

30 квітня 2020 року

Новини:

Нові організаційно-правові документи для забезпечення медичної практики 

Знову у продажу комплекти та окремі документи 

main page letter map search rusukreng
Експрес-консультації та практичні поради

 

   

 

 Замовити консультацію

 

 

 

Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Акредитація медичних закладів: особливості проведення та підготовки

З 30 січня 2018 року, вхраховуючи зміни до чинного Законодавства (ст. 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здров'я") процедура державної акредитації є добровільною для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності, профілю та рівня надання лікувально-профілактичної допомого чи лікувальних послуг.

Норми що регламентують обов’язковість, порядок, умови та строки проведення акредитації медичних закладів містяться в низці нормативних актів, зокрема:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15 липня 1997 р. № 765.
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» від 14 березня 2011р. №142, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. № 678/19416.
 3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02 лютого 2011 р. №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 р. № 171/18909 (зі змінами та доповнення).

Акредитація медичних закладів проводиться один раз в 3 роки. Причому перша акредитація проводиться не пізніше ніж через 2 роки від початку здійснення діяльності (функціонування) медичного закладу. В подальшому акредитація проводиться по закінченню дії акредитаційного сертифікату.

 

Особливості проведення акредитації медичних закладів

При акредитації проводиться оцінка відповідності закладу охорони здоров’я Стандартам акредитації (далі - Стандарти).

20 червня 2011 року набрав чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» від 14 березня 2011р. №142, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. № 678/19416 (далі – Наказ №142), яким були затвердженні Стандарти, які застосовуються при акредитації лікувально-профілактичних закладів. Цим же наказом були затверджені й Критерії акредитації лікувально-профілактичних закладів.

Стандарти акредитації лікувальлно-профілактичних закладів  - це вимоги до процесу, умов, результатів медико-санітарної допомоги в лікувально-профілактичному закладі.

На підставі Стандартів проводиться експертиза відповідності медичного закладу встановленим Критеріям шляхом оцінки досягнень Стандартів по кожному пункту (підпункту), котрий оцінюються по бальному принципу (виставляються бали від 1 до 30).

Оцінці підлягають стандарти, що відповідають профілю медичного закладу і виду лікувально-профілактичної допомоги, що їм надається (якщо не відповідає, то стандарт не оцінюється і в графі ставиться «-»).

Результати проведеної оцінки вносяться в експертний висновок про відповідність медичного закладу Стандартам (вносяться зведені дані, що надані експертом і кожним членом експертної групи). Зазвичай експерт (член експертної групи) оцінює визначений перелік стандартів (наприклад, кадри) і виставляє певну кількість балів.

Критерій – це показник, який встановлює відсоткове співвідношення набраної медичним закладом суми балів відносно максимально можливої суми балів при оцінці досягнень Стандартів.

Критерії встановлюють показники досягнення медичним закладом стандартів акредитації при проведенні експертизи його відповідності до вказаних Стандартів з метою подальшого визначення акредитаційної категорії чи відмови в державній акредитації медичному закладу.

У разі позитивного результату акредитації (отримання певної кількості балів, що становлять не менше 70%  від усіх Стандартів, що оцінюються) комісія приймає рішення про присвоєння закладу охорони здоров’я відповідної акредитаційної категорії (друга, перша чи вища).

За сумою набраних при акредитаці балівї проводиться градація на категорії:

 1. Вища категорія – сума набраних закладом охорони здоров’я балів складає від 90% до 100% від максимально можливого;
 2. 1 категорія  - сума набраних закладом охорони здоров’я балів складає від 80% до 89% включно від максимально можливого;
 3. 2 категорія – сума набраних закладом охорони здоров’я балів складає від 70% і до 79% включно від максимально можливого.

Примітка: максимально можлива сума балів складається з суми балів повної відповідності за кожним із Стандартів, які підлягають оцінці в залежності від профілю закладу.

УВАГА! Підставою для відмови в акредитації медичного закладу є недосягнення ним рівня індексу безпеки (мінімальний рівень критерія державної акредитації, який визначає можливість подальшої діяльності медичного закладу). Такий індекс, згідно з Наказом № 142 складає 69% Критерія включно.

Для проведення акредитації Міністерство охорони здоров’я України створює Головну акредитаційну комісію (далі ГАК). Ця комісія проводить акредитацію медичних закладів державної, комунальної (в т.ч. закладів які відносяться до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми власності.

Особливості діяльності, права і організація роботи ГАК визначені Положенням «Про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони України», що також було затверджено Наказом № 142.

ГАК проводить аналіз поданих медичними закладами документів і висновків експертів ГАК (експертних груп) і приймає рішення відносно акредитації і віднесення закладу до відповідної акредитаційної категорії чи відмовляє в цьому.

ГАК затверджує рішення акредитаційної комісії, які створені при Управліннях (головних управліннях) охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (далі  - акредитаційні комісії), стосовно акредитації медичних закладів комунальної форми власності (за виключенням тих, хто відноситься до сфери управління обласних державних адміністрацій), і повідомляє про це заклади в 10-денний строк.

Строки проведення державної акредитації

Відповідно до чинного законодавства Головна акредитаційна комісія повинна в тримісячний термін з моменту реєстрації заяви на проведення акредитації і доданого до неї пакету документів (при відсутності зауважень), котрі надійшли від закладу охорони здоров’я, провести його акредитацію.

Рішення територіальних акредитаційних комісій затверджується Головною акредитаційною комісією і повідомляється медичному закладу в 10-денний термін. Також, в цьому рішенні повинна міститись інформація відносно дати і номера протоколу Головної акредитаційної комісії, яким було затверджено рішення територіальної акредитаційної комісії.

 

Оформлення та видача бланку акредитаційного сертифіката

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії експерт чи експертна група, який(-а) проводив(-ла) акредитацію, подають результати (висновки) в ГАК.

Територіальні акредитаційні комісії видають акредитаційні сертифікати після отримання рішення Головної акредитаційної комісії про затвердження їх протоколів. Оформлення бланків сертифікатів територіальними комісіями не повинно перевищувати 10 днів від дати затвердження відповідних протоколів (дата оформлення сертифіката відмічається в бланку сертифіката, як дата його видачі).

Строк дії акредитаційного сертифіката визначається Головною акредитаційною комісією, але не повинен перевищувати 3 роки.

Бланк акредитаційного сертифікату є документом суворої звітності, має облікову серію і номер, виготовляється печатним способом (в типографіях, які мають спеціальний дозвіл на друк документів суворої звітності). В акредитаційному сертифікаті обов’язково зазначається адреса медичного закладу, реєстраційний номер сертифіката, дата видачі і термін його дії, а також категорія акредитації.

По закінченні строку дії акредитаційний сертифікат вважається недійсним. Сертифікат підлягає поверненню у разі анулювання ліцензії медичного закладу.

 

Проведення позачергової  акредитації

Позачергова акредитація може проводитись ГАК за ініціативою медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше одного року після проведення попередньої акредитації. У такому ж порядку проводиться акредитація медичного закладу котрий отримав відмову.

Зразок заяви зі списком необхідних документів для проходження акредитації медичного закладу розміщений тут.

 

Послуги щодо підготовки до акредитації медичних закладів.

Спеціалісти Консалтингової агенції HEALTH & BEAUTY Consulting та МЮБ VERDYS Law Ukraine мають багаторічний та досить успішний досвід надання послуг із підготовки до проходження і супроводу акредитації медичних закладів усіх форм власності у всіх регіонах України.

За ці роки ми успішно підготували до проходження акредитації десятки медичних закладів, у т.ч. такими відомими як: МЦ "Клініка "ЕВРОЛАБ", МЦ "МЕДІСВІТ", "МЦ «Стоматологічна клініка «СТЕДЛІ» (м. Київ), МЦ «Міжнародний медичний центр «ОФТАЛЬМІКА» (м. Харків), МЦ "Клініка "ВІРТУС" (м. Київ), МЦ «Клініка «Аванто» та "Аванто+" (м. Київ), МЦ «Клініка репродукції «Надія» (м. Київ), МЦ «Клініка репродукції «НЕОМЕД» ("Мати та дитя", м. Київ) та інших. Наші клієнти завжди успішно проходять дану процедуру та отримують лише «вищу» та «першу» категорії.

У процесі підготовки спеціалісти компанії не складає тільки загальні шаблони документів, як це роблять окремі "спецалісти", а дійсно приводить у відповідність діяльність медичного закладу до Ліцензійних умов та Стандартів. Ми залучаємо кращих фахівців і експертів у сфері кадрового діловодства, документознавства, метрології, стандартизації, організаційного та правового забезпечення діяльності медичних закладів.

Зазвичай у повний пакет наших послуг (див. пакет послуг "АКРЕДИТАЦІЯ-ЕЛІТ") входить:

 • предакредитаційний аудит (виїзний огляд та оцінка стану підготовки та діяльності закладу замовника);
 • консультації;
 • надання необхідних зразків документів (звітні форми та ін.);
 • підготовка всіх необхідних документів (звіти про діяльність, систему контролю якості, кадри, систему управління, колективний договір, звіти, локальні директивні документи, положення та інструкції, договори, анкети та багато іншого);
 • підбір нормативних документів;
 • 1 тренінг для персоналу (перед проведенням акредитації);
 • присутність представника компанії в медичному закладі під час роботи експертів (за згодою клієнта).

З кожним клієнтом обов’язково укладається письмовий договір. Передбачені різні варіанти оплати, яка проводиться поетапно.

Державна акредитація медичних закладів також виконує наш партнер.

Більш детально див. у відповідному підрозділі Сайту Акредитація закладів охорони здоров'я: послуги з підготовки. 

Якщо у Вас виникли питання щодо даної послуги звертайтись до нас за тел. +380 50 191 26 25 та +380 44 228 27 78.

Читайте також
Отримання ліцензії на медичну практикуОскарження рішень державного органу, що надає адміністративні послуги у сфері ліцензування медичної практикиЗагальні рекомендації з підготовки до перевірки Ліцензійних умов щодо провадження медичної практикиКлінічні протоколиОбробка персональних даних фізичних осібОформлення Відомостей про стан матеріально-технічної бази (МТБ) для здійснення медичної практикиПлата (держмито) за отримання ліцензії та інші ліцензійні процедуриЛіцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівРозв'язання конфліктів і суперечок. МедіаціяКУТОЧОК (ПАПКА) СПОЖИВАЧА В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ: рекомендації з оформлення (оновлено, станом на 25 січня 2013 року)

Проект в Україні представляє:

ТОВ "ВЕРДІС ЮКРЕЙН"  

Юридичні послуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

info@verdyslaw.com.ua 

Кореспонденція в Україні:  вул. М. Берлінського, 25А, кв. 38, 04060, м. Київ

 

Проект координує VERDYS Consulting s.r.o. (Чеська Республика) 

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медичного та репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Усі права захіщено.
Разработка сайта