Заходи:

Вебінар "Ліцензійні аспекти медичної практики під час пандемії COVID-19"    

30 квітня 2020 року

Новини:

Нові організаційно-правові документи для забезпечення медичної практики 

Знову у продажу комплекти та окремі документи 

main page letter map search rusukreng
Нові

 

   

 

 Замовити консультацію

 

 

 

Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню»

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЯКІ НАДАЮТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНУ ТА СТАЦІОНАРНУ ДОПОМОГУ НАСЕЛЕННЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПІДПОРЯДКУВАННЯ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

 

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 29 травня 2013 р. № 435

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2013 р. № 990/23522

 

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку захворюваності в закладах охорони здоров’я наказую:

 

1. Затвердити:

 

1.1. Форму первинної облікової документації № 003-4/о "Листок лікарських призначень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.2. Форму первинної облікової документації № 003-5/о "Протокол переливання крові та її компонентів" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.3. Форму первинної облікової документації № 006/о "Журнал обліку збору ретроплацентарної крові" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.4. Форму первинної облікової документації № 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.5. Форму первинної облікової документації № 025-3/о "Медична карта студента" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.6. Форму первинної облікової документації № 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.7. Форму первинної облікової документації № 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.8. Форму первинної облікової документації № 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.9. Форму первинної облікової документації № 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.10. Форму первинної облікової документації № 030-4/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.11. Форму первинної облікової документації № 031/о "Книга запису викликів лікарів додому" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.12. Форму первинної облікової документації № 032/о "Журнал запису пологової допомоги вдома" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.13. Форму первинної облікової документації № 039-7/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.14. Форму первинної облікової документації № 039-9/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.15. Форму первинної облікової документації № 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.16. Форму первинної облікової документації № 043-1/о "Медична карта ортодонтичного пацієнта № ___ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.17. Форму первинної облікової документації № 047/о "Журнал реєстрації функціональних досліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.18. Форму первинної облікової документації № 049-1/о "Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.19. Форму первинної облікової документації № 051/о "Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.20. Форму первинної облікової документації № 055/о "Карта обстеження дитини віком 0–17 років включно з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.21. Форму первинної облікової документації № 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.22. Форму первинної облікової документації № 076/о "Санаторно-курортна карта для дітей віком 0–17 років включно" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.23. Форму первинної облікової документації № 077/о "Путівка № __ у дитячий санаторно-курортний заклад" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.24. Форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.25. Форму первинної облікової документації № 100/о "Акт судово-психіатричного експерта № ____ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.26. Форму первинної облікової документації № 104/о "Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру № ____ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.27. Форму первинної облікової документації № 105/о "Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.28. Форму інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку персональних даних.

 

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

3. Унести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

 

3.1. Абзаци дев’ятий, десятий, тринадцятий, двадцять перший, тридцять сьомий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" виключити.

 

3.2. Абзаци восьмий, дев’ятий, десятий, дванадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, тридцять п’ятий, п’ятдесят третій, п’ятдесят четвертий, п’ятдесят шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

 

3.3. Абзаци дванадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять другий, тридцять восьмий, сорок другий, сорок третій пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

 

4. Увести в дію форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 01 січня 2014 року, впровадити їх застосування у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

 

5. Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України" (М. Голубчиков) забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

 

6. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

 

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 Міністр                                                           Р. Богатирьова

Читайте також
Постанова КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"Наказ Державної інспекції ядерного регулювання "Про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування"Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"Наказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптовоНаказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Наказ МОЗ України "Про затвердження планів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на IIІ квартал 2014 року"Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України»Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «ін вітро» у жінок із безпліддям»Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань»Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання та митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткування податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

ПП "Науково-експертний Центр медичного та репродуктивного права Сергія Антонова"

VERDYS Group International

Юридичні послуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

info@verdyslaw.com.ua 

Кореспонденція в Україні:  вул. М. Берлінського, 25А, кв. 38, 04060, м. Київ

 

Проект координує VERDYS Consulting s.r.o. (Чеська Республика) 

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медичного та репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Усі права захіщено.
Разработка сайта