Мероприятия:

Бесплатный вебинар  "МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА 2019 года: Актуальные правовые и организационные аспекты" 
 

22 февраля 2019 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Новые

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении форм первичной учетной документации и инструкций по их заполнению, используемых в учреждениях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь населению»

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЯКІ НАДАЮТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНУ ТА СТАЦІОНАРНУ ДОПОМОГУ НАСЕЛЕННЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПІДПОРЯДКУВАННЯ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

 

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 29 травня 2013 р. № 435

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2013 р. № 990/23522

 

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку захворюваності в закладах охорони здоров’я наказую:

 

1. Затвердити:

 

1.1. Форму первинної облікової документації № 003-4/о "Листок лікарських призначень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.2. Форму первинної облікової документації № 003-5/о "Протокол переливання крові та її компонентів" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.3. Форму первинної облікової документації № 006/о "Журнал обліку збору ретроплацентарної крові" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.4. Форму первинної облікової документації № 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.5. Форму первинної облікової документації № 025-3/о "Медична карта студента" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.6. Форму первинної облікової документації № 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.7. Форму первинної облікової документації № 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.8. Форму первинної облікової документації № 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.9. Форму первинної облікової документації № 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.10. Форму первинної облікової документації № 030-4/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.11. Форму первинної облікової документації № 031/о "Книга запису викликів лікарів додому" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.12. Форму первинної облікової документації № 032/о "Журнал запису пологової допомоги вдома" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.13. Форму первинної облікової документації № 039-7/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.14. Форму первинної облікової документації № 039-9/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.15. Форму первинної облікової документації № 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.16. Форму первинної облікової документації № 043-1/о "Медична карта ортодонтичного пацієнта № ___ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.17. Форму первинної облікової документації № 047/о "Журнал реєстрації функціональних досліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.18. Форму первинної облікової документації № 049-1/о "Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.19. Форму первинної облікової документації № 051/о "Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.20. Форму первинної облікової документації № 055/о "Карта обстеження дитини віком 0–17 років включно з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.21. Форму первинної облікової документації № 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.22. Форму первинної облікової документації № 076/о "Санаторно-курортна карта для дітей віком 0–17 років включно" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.23. Форму первинної облікової документації № 077/о "Путівка № __ у дитячий санаторно-курортний заклад" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.24. Форму первинної облікової документації № 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.25. Форму первинної облікової документації № 100/о "Акт судово-психіатричного експерта № ____ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.26. Форму первинної облікової документації № 104/о "Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру № ____ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.27. Форму первинної облікової документації № 105/о "Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

 

1.28. Форму інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку персональних даних.

 

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

3. Унести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

 

3.1. Абзаци дев’ятий, десятий, тринадцятий, двадцять перший, тридцять сьомий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" виключити.

 

3.2. Абзаци восьмий, дев’ятий, десятий, дванадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, тридцять п’ятий, п’ятдесят третій, п’ятдесят четвертий, п’ятдесят шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

 

3.3. Абзаци дванадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять другий, тридцять восьмий, сорок другий, сорок третій пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

 

4. Увести в дію форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 01 січня 2014 року, впровадити їх застосування у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

 

5. Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України" (М. Голубчиков) забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

 

6. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

 

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 Міністр                                                           Р. Богатирьова

Читайте также
Постановление КМУ "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике"Приказ Государственной инспекции ядерного регулирования "Перечень источников ионизирующего излучения, деятельность по использованию которых освобождается от лицензирования"Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"Приказ Минздрава Украины "О внесении изменений в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами"Приказ Минздрава Украины "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Украины"Приказ Минздрава Украины "Об утверждении планов проверок соблюдения субъектами хозяйствования Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике на III квартал 2014 года"Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Украины»Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Порядка контролируемой стимуляции яичников при оплодотворении «ин витро» у женщин с бесплодием»Закон Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по обеспечению профилактики и лечения редких (орфанных) заболеваний»Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня медицинских изделий, операций, по постановке на таможенной територии Украины и ввоз на територию Украины которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов»

Проект в Украине представляет:

ООО "ВЕРДИС ЮКРЕЙН" 

VERDYS Group International

Юридические услуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

 info@verdyslaw.com.ua 

Корреспонденция в Украине:  ул. М. Берлинского, 25А, кв. 38, 04060, г. Киев

 

Проект координирует VERDYS Consulting s.r.o. (Чешская Республика)

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медицинского и репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Все права защищены.
Разработка сайта