Заходи:

Вебінар "Ліцензійні аспекти медичної практики під час пандемії COVID-19"    

30 квітня 2020 року

Новини:

Нові організаційно-правові документи для забезпечення медичної практики 

Знову у продажу комплекти та окремі документи 

main page letter map search rusukreng
Нові

 

   

 

 Замовити консультацію

 

 

 

Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги»

ПРО МОНІТОРИНГ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 11 вересня 2013 р. № 795

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 вересня 2103 р. № 1669/24201

 

Відповідно до статей 7, 14, 141, 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.11 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, пунктів 4, 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313, доручення Президента України від 19 лютого 2013 року N 1-1/319 з метою безперервного поліпшення якості медичної допомоги, скорочення небажаних змін якості у сфері медичного обслуговування наказую:

 

1. Затвердити Порядок моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, що додається.

 

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) відповідальним за дотримання цього Порядку.

 

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

 

3.1. Дотримання цього Порядку;

 

3.2. Надання результатів моніторингу до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України".

 

4. Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" (О. Нагорна) забезпечити підготовку та подання узагальнених річних звітів за результатами моніторингу до Управління контролю якості медичних послуг щорічно не пізніше 01 травня, наступного за звітним роком.

 

5. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби України 
з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва 

Перший заступник Голови 
Спільного представницького органу 
сторони роботодавців на національному рівні 

Заступник Голови 
Спільного представницького органу 
об’єднань профспілок

М.Ю. Бродський О. Мірошниченко С.М. Кондрюк


 

ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 11 вересня 2013 р. № 795

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 вересня 2103 р. № 1669/24201

1. Цей Порядок визначає механізм кількісної оцінки клінічної та медико-економічної ефективності медичної допомоги та сприяє внутрішньому управлінню якістю в закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), оцінки досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами, шляхом моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги (далі – індикатори). Дія цього Порядку поширюється на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ЗОЗ незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

2. Цей Порядок спрямований на забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги відповідно до вимог медико-технологічних документів, виявлення організаційних проблем та відхилень і проведення подальших організаційних заходів (корекції умов, ресурсного забезпечення, дій медичного персоналу), спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги.

Індикатори не використовуються для прямих формальних порівнянь, оскільки різниця в значеннях індикаторів може бути спричинена відмінностями в складі пацієнтів, різницею вихідних даних, статистичними та іншими чинниками, не пов’язаними безпосередньо з якістю медичної допомоги, що надається.

 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Методиці розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2002/22314.

 

4. Перелік індикаторів, результати моніторингу яких мають надаватися до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України", визначається наказом Міністерства охорони здоров’я України не пізніше ніж за 6 місяців до початку звітного періоду.

 

5. Моніторинг індикаторів (далі – моніторинг) здійснюється відповідно до вимог стандартів медичної допомоги (далі – СМД) та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (далі – УКПМД), що затверджені наказами Міністерства охорони здоров’я України:

 

5.1. У ЗОЗ – організаційно-методичним структурним підрозділом; у разі якщо штатні нормативи ЗОЗ не передбачають відповідної структури, - відповідальною особою, яка призначається керівником ЗОЗ, шляхом обчислення індикаторів, наведених у СМД та УКПМД;

 

5.2. Інформаційно-аналітичними структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій шляхом обробки інформації, наданої закладами охорони здоров’я.

 

6. Результати моніторингу:

 

6.1. Надаються організаційно-методичним структурним підрозділом ЗОЗ або відповідальною особою керівнику ЗОЗ, Медичній раді ЗОЗ;

 

6.2. Надаються ЗОЗ до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за формою надання відомостей щодо клінічних індикаторів якості медичної допомоги, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далі – Форма), на паперових та електронних носіях щороку, не пізніше 01 березня року, наступного за звітним періодом;

 

6.3. Форми, отримані від ЗОЗ, узагальнюються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

 

6.4. Узагальнені відомості щодо аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги надаються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій керівникам ЗОЗ, державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" за формою, наведеною в додатку 2, на паперових та електронних носіях щороку не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним періодом;

 

6.5. Отримані результати моніторингу узагальнюються державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" для підготовки звіту.

 

7. Узагальнений річний звіт за результатами моніторингу надається державним підприємством "Державний експертний центр

Міністерства охорони здоров’я України" до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку не пізніше 01 червня року, наступного за звітним періодом.

 

8. Оцінка результатів моніторингу проводиться державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" шляхом повного або вибіркового опрацювання джерел медичної інформації, включених до індикаторів (з або без використання засобів автоматизованої обробки інформації), визначених відповідними СМД та УКПМД. Результати опрацювання вносяться до форми аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги пацієнту, наведеної в додатку 3 до цього Порядку, та до узагальнених відомостей щодо аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, наведених у додатку 2 до цього Порядку:

 

8.1. За результатами проведеного моніторингу проводиться внутрішня оцінка результатів моніторингу. Рішення про проведення внутрішньої оцінки результатів моніторингу приймає керівник закладу охорони здоров’я, керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, Медична рада закладу охорони здоров’я;

 

8.2. Зовнішню оцінку результатів моніторингу здійснюють Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

Начальник Управління 
контролю якості 
медичних послугТ. Донченко

 

ФОРМА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Додаток 1) 

УЗАГАЛЬНЕНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО АУДИТУ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Додаток 2) 

ФОРМА АУДИТУ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТУ (Додаток 3) 

Читайте також
Постанова КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"Наказ Державної інспекції ядерного регулювання "Про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування"Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"Наказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптовоНаказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Наказ МОЗ України "Про затвердження планів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на IIІ квартал 2014 року"Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України»Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «ін вітро» у жінок із безпліддям»Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань»Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання та митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткування податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

ПП "Науково-експертний Центр медичного та репродуктивного права Сергія Антонова"

VERDYS Group International

Юридичні послуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

info@verdyslaw.com.ua 

Кореспонденція в Україні:  вул. М. Берлінського, 25А, кв. 38, 04060, м. Київ

 

Проект координує VERDYS Consulting s.r.o. (Чеська Республика) 

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медичного та репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Усі права захіщено.
Разработка сайта