Мероприятия:

Вебинар  "Лицензионные аспекты медицинской практики во время пандемии COVID-19" 
 

30 апреля 2020 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Новые

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Приказ Министерства здравоохранения Украины «О внесении изменений в приказ МЗ Украины от 14 марта 2011 № 142 «О совершенствовании государственной аккредитации учреждений здравоохранения»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 14 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ № 142 
"ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 20 грудня 2013 р. № 1116

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 січня 2014 р. № 31/24808

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» та підпункту 6.3 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 678/19416, таку зміну:

у заголовку та тексті наказу слова «державна акредитація» у всіх відмінках замінити словом «акредитація» у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 678/19416, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 679/19417, що додаються.

4. Затвердити Зміни до Стандартів державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 680/19418, що додаються.

5. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                           Р. Богатирьова 

 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНУ АКРЕДИТАЦІЙНУ КОМІСІЮ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 14 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ № 142, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 06 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ ЗА № 678/19416

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 20 грудня 2013 р. № 1116

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 січня 2014 р. № 31/24808

 

1. У тексті Положення: слова «державна акредитація» у всіх відмінках замінити словом «акредитація» у відповідних відмінках; слово «експертиза» у всіх відмінках замінити словами «експертна оцінка» у відповідних відмінках; слова «управління (головні управління)» у всіх відмінках замінити словами «структурні підрозділи з питань» у відповідних відмінках.

2. Пункт 2.6 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«2.6. ГАК вносить акредитовані заклади до реєстру акредитованих закладів охорони здоров’я, що ведеться МОЗ.».

3. У пункті 5.3 розділу V слова «експертизу відповідності стандартам державної акредитації (далі - експертиза)» замінити словами «експертну оцінку відповідності стандартам акредитації (далі - експертна оцінка)».

4. Додаток до Положення викласти у такій редакції:

Додаток

до Положення про Головну акредитаційну комісію

при Міністерстві охорони здоров'я України

(пункт 5.6)

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКЛАДУ СТАНДАРТАМ АКРЕДИТАЦІЇ

 

1. Найменування закладу:_______________________________________________________

2. Адреса (адреси) закладу:______________________________________________________

3. П.І.Б. керівника:_____________________________________________________________

4. Телефон:___________________________________________________________________

5. Строк проведення експертної оцінки:___________________________________________

6. Експертна група:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Результати експертної оцінки:_________________________________________________

 

Стандарти акредитації

Максимально можливе значення

Оцінка відповідності стандартам

1. Управління закладом (134)

1.1

0-3

 

1.2

0-2-5

 

1.3

0-2-5

 

1.4

0-3

 

1.5

0-10

 

1.6

0-5

 

1.7

0-2-5

 

1.8

0-5-10

 

1.9

0-1-3

 

1.10

0-3

 

1.11

0-3

 

1.12

0-3

 

1.13

0-2-3

 

1.14

0-3

 

1.15

0-3

 

1.16

0-1-3

 

1.17

0-3

 

1.18

0-1-3

 

1.19

0-1-3

 

1.20

0-5

 

1.21

0-5

 

1.22

0-5

 

1.23

0-5

 

1.24

0-5

 

1.25

0-5-10

 

1.26

0-5

 

1.27

0-5

 

1.28

0-5

 

1.29

0-3-5

 

2. Кадри (78)

2.1

0-1-3

 

2.2

0-1-3

 

2.3

0-2-5

 

2.4

0-2-3

 

2.5

0-5

 

2.6

0-3

 

2.7

0-3

 

2.8

0-3

 

2.9

0-3

 

2.10

0-3

 

2.11

0-3

 

2.12

0-3

 

2.13

0-3

 

2.14

0-3

 

2.15

0-3

 

2.16

0-2-3-20

 

2.17

0-1-2-3

 

2.18

0-3

 

2.19

0-3

 

3. Управління структурним підрозділом (63)

3.1

0-2-5

 

3.2

0-3

 

3.3

0-3

 

3.4

0-3

 

3.5

0-1-3

 

3.6

0-3

 

3.7

0-3

 

3.8

0-3

 

3.9

0-2-5

 

3.10

0-1-3

 

3.11

0-3

 

3.12

0-3

 

3.13

0-2-5

 

3.14

0-1-3

 

3.15

0-3

 

3.16

0-3

 

3.17

0-1-2-3

 

3.18

0-3

 

3.19

0-3

 

4. Права, обов’язки та безпека пацієнтів (76)

4.1

0-3

 

4.2

0-3

 

4.3

0-3

 

4.4

0-3

 

4.5

0-3

 

4.6

0-3

 

4.7

0-3

 

4.8

0-3

 

4.9

0-3

 

4.10

0-3

 

4.11

0-3

 

4.12

0-3

 

4.13

0-3

 

4.14

0-3

 

4.15

0-3

 

4.16

0-3

 

4.17

0-3

 

4.18

0-5

 

4.19

0-5-10

 

4.20

0-5

 

4.21

0-5

 

5. Медико-інформаційна служба (23)

5.1

0-3

 

5.2

0-1-2-3

 

5.3

0-3

 

5.4

0-2-5

 

5.5

0-3

 

5.6

0-1-3

 

5.7

0-3

 

6. Метрологічне забезпечення (102)

6.1

0-2-3

 

6.2

0-3

 

6.3

0-3

 

6.4

0-2-5

 

6.5

0-2-5

 

6.6

0-2-5

 

6.7

0-2-5

 

6.8

0-2-5

 

6.9

0-2-5

 

6.10

0-3

 

6.11

0-10-30

 

6.12

0-30

 

7. Санітарно-епідемічне благополуччя (162)

7.1

0-3-10

 

7.2

0-2-3

 

7.3

0-2-5

 

7.4

0-5

 

7.5

0-2-5

 

7.6

0-5

 

7.7

0-2-5

 

7.8

0-3

 

7.9

0-3

 

7.10

0-3

 

7.11

0-3

 

7.12

0-3

 

7.13

0-3

 

7.14

0-5

 

7.15

0-2-3

 

7.16

0-5

 

7.17

0-10

 

7.18

0-5

 

7.19

0-1-3

 

7.20

0-5

 

7.21

0-1-3

 

7.22

0-1-3

 

7.23

0-2-3

 

7.24

0-1-3

 

7.25

0-2-3

 

7.26

0-3

 

7.27

0-3

 

7.28

0-3

 

7.29

0-3

 

7.30

0-1-3

 

7.31

0-3

 

7.32

0-3

 

7.33

0-2-3

 

7.34

0-5-10

 

7.35

0-3

 

7.36

0-3

 

7.37

0-2-3

 

7.38

0-3

 

7.39

0-3

 

7.40

0-3

 

7.41

0-1-3

 

8. Охорона праці (62)

8.1

0-3

 

8.2

0-3

 

8.3

0-2-3

 

8.4

0-2-3

 

8.5

0-3

 

8.6

0-3

 

8.7

0-3

 

8.8

0-2-5

 

8.9

0-5

 

8.10

0-10

 

8.11

0-3

 

8.12

0-1-3

 

8.13

0-3

 

8.14

0-1-3

 

8.15

0-1-3

 

8.16

0-3

 

8.17

0-1-3

 

9. Вимоги та експлуатація будівель і споруд закладу (76)

9.1

0-3

 

9.2

0-3

 

9.3

0-3

 

9.4

0-5-30

 

9.5

0-3

 

9.6

0-3

 

9.7

0-1-3

 

9.8

0-10

 

9.9

0-5

 

9.10

0-3

 

9.11

0-5

 

9.12

0-5

 

10. Якість лікувально-профілактичної допомоги (117)

10.1

0-3

 

10.2

0-3

 

10.3

0-3

 

10.4

0-3

 

10.5

0-3-10

 

10.6

0-1-3

 

10.7

0-3

 

10.8

0-3

 

10.9

0-3

 

10.10

0-3

 

10.11

0-3

 

10.12

0-3

 

10.13

0-3

 

10.14

0-3

 

10.15

0-3

 

10.16

0-3

 

10.17

0-3

 

10.18

0-3

 

10.19

0-3

 

10.20

0-3

 

10.21

0-3

 

10.22

0-3

 

10.23

0-3

 

10.24

0-3

 

10.25

0-3

 

10.26

0-3

 

10.27

0-3

 

10.28

0-3

 

10.29

0-3

 

10.30

0-3

 

10.31

0-3

 

10.32

0-1-3

 

10.33

0-2-5

 

10.34

0-3

 

10.35

0-3

 

10.36

0-3

 

11. Первинна медико-санітарна допомога (138)

11.1

0-3

 

11.2

0-3

 

11.3

0-3

 

11.4

0-3

 

11.5

0-3

 

11.6

0-3

 

11.7

0-3

 

11.8

0-3

 

11.9

0-3

 

11.10

0-3

 

11.11

0-3

 

11.12

0-5-10

 

11.13

0-2-3

 

11.14

0-3

 

11.15

0-3

 

11.16

0-5-10

 

11.17

0-2-5

 

11.18

0-3

 

11.19

0-2-5

 

11.20

0-3

 

11.21

0-3

 

11.22

0-3

 

11.23

0-3

 

11.24

0-3

 

11.25

0-3

 

11.26

0-3

 

11.27

0-3

 

11.28

0-3

 

11.29

0-3

 

11.30

0-3

 

11.31

0-3

 

11.32

0-3

 

11.33

0-3

 

11.34

0-3

 

11.35

0-3

 

11.36

0-3

 

11.37

0-3

 

11.38

0-3

 

11.39

0-3

 

11.40

0-3

 

12. Служба екстреної медичної допомоги (41)

12.1

0-3

 

12.2

0-3

 

12.3

0-3-10

 

12.4

0-3-10

 

12.5

0-3

 

12.6

0-3

 

12.7

0-3

 

12.8

0-3

 

12.9

0-3

 

13. Амбулаторно-поліклінічна служба (147)

13.1

0-1-2-3

 

13.2

0-1-2-3

 

13.3

0-3

 

13.4

0-1-2-5

 

13.5

0-3-10

 

13.6

0-5-10

 

13.7

0-3

 

13.8

0-3

 

13.9

0-3

 

13.10

0-3

 

13.11

0-3

 

13.12

0-2-5

 

13.13

0-2-5

 

13.14

0-2-5

 

13.15

0-3

 

13.16

0-3

 

13.17

0-2-5

 

13.18

0-1-2-3

 

13.19

0-2-5

 

13.20

0-2-5

 

13.21

0-2-5

 

13.22

0-5

 

13.23

0-1-2-3

 

13.24

0-3

 

13.25

0-3

 

13.26

0-5

 

13.27

0-5

 

13.28

0-5

 

13.29

0-5

 

13.30

0-5-10

 

13.31

0-5

 

13.32

0-5

 

14. Стаціонарна допомога (27)

14.1

0-3

 

14.2

0-3

 

14.3

0-3

 

14.4

0-3

 

14.5

0-3

 

14.6

0-3

 

14.7

0-3

 

14.8

0-3

 

14.9

0-3

 

15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація) (72)

15.1

0-3

 

15.2

0-3

 

15.3

0-3

 

15.4

0-3

 

15.5

0-3

 

15.6

0-3

 

15.7

0-3

 

15.8

0-3

 

15.9

0-3

 

15.10

0-3

 

15.11

0-3

 

15.12

0-3

 

15.13

0-3

 

15.14

0-3

 

15.15

0-3

 

15.16

0-3

 

15.17

0-3

 

15.18

0-3

 

15.19

0-3

 

15.20

0-3

 

15.21

0-3

 

15.22

0-3

 

15.23

0-1-3

 

15.24

0-3

 

16. Служба материнства та дитинства (140)

16.1

0-3

 

16.2

0-5

 

16.3

0-3

 

16.4

0-3

 

16.5

0-3

 

16.6

0-3

 

16.7

0-3

 

16.8

0-3

 

16.9

0-3

 

16.10

0-3

 

16.11

0-3

 

16.12

0-3

 

16.13

0-3

 

16.14

0-3

 

16.15

0-3

 

16.16

0-3

 

16.17

0-3

 

16.18

0-3

 

16.19

0-3

 

16.20

0-3

 

16.21

0-3

 

16.22

0-3

 

16.23

0-3

 

16.24

0-3

 

16.25

0-3

 

16.26

0-3

 

16.27

0-3

 

16.28

0-3

 

16.29

0-3

 

16.30

0-3

 

16.31

0-3

 

16.32

0-3

 

16.33

0-3

 

16.34

0-3

 

16.35

0-3

 

16.36

0-3

 

16.37

0-3

 

16.38

0-3

 

16.39

0-3

 

16.40

0-3

 

16.41

0-3

 

16.42

0-3

 

16.43

0-3

 

16.44

0-3

 

16.45

0-3

 

16.46

0-3

 

17. Реабілітація (6)

17.1

0-3

 

17.2

0-3

 

18. Параклінічні служби (42)

18.1

0-3

 

18.2

0-1-3

 

18.3

0-1-3

 

18.4

0-3

 

18.5

0-3

 

18.6

0-3

 

18.7

0-1-3

 

18.8

0-3

 

18.9

0-3

 

18.10

0-1-3

 

18.11

0-3

 

18.12

0-1-3

 

18.13

0-1-3

 

18.14

0-3

 

19. Лабораторна діагностика

(для закладів охорони здоров'я, до структури яких входять клініко-діагностичні

та інші вимірювальні лабораторії) (105)

19.1

0-2-5

 

19.2

0-2-5

 

19.3

0-2-5

 

19.4

0-2-3

 

19.5

0-10

 

19.6

0-5

 

19.7

0-3

 

19.8

0-3

 

19.9

0-3

 

19.10

0-5-12

 

19.11

0-3

 

19.12

0-3

 

19.13

0-3

 

19.14

0-3

 

19.15

0-2-3

 

19.16

0-30

 

19.17

0-2-3

 

19.18

0-3

 

20. Використання ліків (61)

20.1

0-3

 

20.2

0-1-3

 

20.3

0-3

 

20.4

0-1-3

 

20.5

0-1-3

 

20.6

0-2-5

 

20.7

0-3

 

20.8

0-1-3

 

20.9

0-3

 

20.10

0-3

 

20.11

0-3

 

20.12

0-3-10

 

20.13

0-3

 

20.14

0-1-3

 

20.15

0-3-5

 

20.16

0-3-5

 

Спеціалізовані служби

21. Трансфузійна допомога (98)

21.1

0-1-3

 

21.2

0-3

 

21.3

0-3

 

21.4

0-3

 

21.5

0-3

 

21.6

0-3

 

21.7

0-3

 

21.8

0-3

 

21.9

0-2-3

 

21.10

0-3

 

21.11

0-2-3

 

21.12

0-1-2-5

 

21.13

0-2-3

 

21.14

0-2-3

 

21.15

0-1-3

 

21.16

0-3

 

21.17

0-1-3

 

21.18

0-1-3

 

21.19

0-2-3

 

21.20

0-3-5

 

21.21

0-3

 

21.22

0-5

 

21.23

0-5

 

21.24

0-2-3

 

21.25

0-2-3

 

21.26

0-2-3

 

21.27

0-2-3

 

21.28

0-2-3

 

21.29

0-3

 

21.30

0-3

 

22. Патолого-анатомічна служба (40)

22.1

0-3

 

22.2

0-3

 

22.3

0-3

 

22.4

0-3

 

22.5

0-3

 

22.6

0-1-3

 

22.7

0-1-3

 

22.8

0-1-3

 

22.9

0-3

 

22.10

0-3

 

22.11

0-5

 

22.12

0-5

 

23. Комбустіологічна служба (42)

23.1

0-3

 

23.2

0-3

 

23.3

0-3

 

23.4

0-3

 

23.5

0-3

 

23.6

0-3

 

23.7

0-3

 

23.8

0-3

 

23.9

0-3

 

23.10

0-3

 

23.11

0-3

 

23.12

0-3

 

23.13

0-3

 

23.14

0-3

 

24. Центри трансплантації (21)

24.1

0-3

 

24.2

0-3

 

24.3

0-3

 

24.4

0-3

 

24.5

0-3

 

24.6

0-3

 

24.7

0-3

 

25. Медико-генетична служба (58)

25.1

0-3

 

25.2

0-3

 

25.3

0-3

 

25.4

0-3

 

25.5

0-3

 

25.6

0-3

 

25.7

0-3

 

25.8

0-3

 

25.9

0-3

 

25.10

0-3

 

25.11

0-3

 

25.12

0-3

 

25.13

0-3

 

25.14

0-3

 

25.15

0-3

 

25.16

0-3

 

25.17

0-3-10

 

26. Заклади переливання крові (230)

26.1.1

0-3

 

26.1.2

0-3

 

26.1.3

0-3

 

26.1.4

0-2-3

 

26.1.5

0-3

 

26.1.6

0-2-3

 

26.2.1

0-1-2-5

 

26.2.2

0-2-3

 

26.2.3

0-2-3

 

26.2.4

0-1-3

 

26.2.5

0-3

 

26.2.6

0-1-3

 

26.2.7

0-1-3

 

26.2.8

0-3

 

26.3.1

0-1-2-5

 

26.3.2

0-2-3

 

26.3.3

0-3-5

 

26.3.4

0-3

 

26.3.5

0-1-3

 

26.3.6

0-1-2-3

 

26.3.7

0-1-2-3

 

26.3.8

0-3

 

26.3.9

0-1-3

 

26.3.10

0-5

 

26.3.11

0-2-3

 

26.3.12

0-3

 

26.3.13

0-5

 

26.3.14

0-2-3

 

26.3.15

0-2-3

 

26.4.1

0-3

 

26.4.2

0-2-3

 

26.4.3

0-3

 

26.4.4

0-2-5

 

26.5.1

0-1-2-5

 

26.5.2

0-2-3

 

26.5.3

0-2-3

 

26.5.4

0-3

 

26.5.5

0-2-3

 

26.5.6

0-2-3

 

26.5.7

0-3

 

26.5.8

0-2-3

 

26.5.9

0-1-3

 

26.6.1

0-1-2-5

 

26.6.2

0-3

 

26.6.3

0-3

 

26.6.4

0-2-3

 

26.6.5

0-3

 

26.6.6

0-3

 

26.6.7

0-2-3

 

26.6.8

0-3

 

26.6.9

0-5-10

 

26.6.10

0-5-10

 

26.6.11

0-5-10

 

26.6.12

0-5-10

 

26.6.13

0-3

 

26.6.14

0-2-5

 

26.6.15

0-1-3

 

26.6.16

0-2-3

 

26.6.17

0-5-10

 

27. Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (184)

27.1

0-5

 

27.2

0-3-5

 

27.3

0-3-5

 

27.4

0-5

 

27.5

0-3

 

27.6

0-3-5

 

27.7

0-3

 

27.8

0-3

 

27.9

0-5-10

 

27.10

0-3

 

27.11

0-3

 

27.12

0-3

 

27.13

0-3-5

 

27.14

0-3

 

27.15

0-1-3

 

27.16

0-3

 

27.17

0-1-3

 

27.18

0-1-3

 

27.19

0-1-3

 

27.20

0-3-5

 

27.21

0-3

 

27.22

0-1-3

 

27.23

0-10

 

27.24

0-5

 

27.25

0-5

 

27.26

0-5-10

 

27.27

0-5-10

 

27.28

0-3-5

 

27.29

0-5-10

 

27.30

0-3-10

 

27.31

0-3-10

 

27.32

0-5

 

27.33

0-5

 

27.34

0-3

 

27.35

0-3

 

27.36

0-3

 

27.37

0-3

 

 

Сума балів закладу:________________________________________________

Максимально можлива сума балів:___________________________________

Показник досягнень результатів, у відсотках:__________________________

Пропонується присвоєння _____________акредитаційної категорії.

Пропозиції, зауваження і рекомендації членів експертної групи:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Підписи:

Керівник експертної групи

__________________________________

Експерти:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Ознайомлений:

"_____"_________________20___ року  Керівник закладу____________

                                                           (підпис)М.П."

 

Директор Департаменту з питань якості

медичної та фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

 

Зміни до Критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року N 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 679/19417

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 20 грудня 2013 р. № 1116

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 січня 2014 р. № 32/24809

 

1. У заголовку та тексті Критеріїв слова "державна акредитація" у всіх відмінках замінити словом "акредитація" у відповідних відмінках.

 

2. У пункті 1 слово "експертизи" замінити словами "експертної оцінки".

 

3. Пункт 4 викласти у такій редакції:

 

4. Визначення акредитаційних категорій:

 

4.1. Заклади, що надають первинну медичну допомогу:

вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 90 до 100% від максимально можливого;

першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 80 до 89% від максимально можливого;

другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 70 до 79% від максимально можливого.

 

4.2. Заклади, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу:

вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 90 до 100% від максимально можливого (за умови наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000);

першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 85 до 100% від максимально можливого;

другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 70 до 84% від максимально можливого.".

 

Директор Департаменту з питань якості

медичної та фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

 

 

 

Зміни до Стандартів державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року N 142, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 680/19418

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 20 грудня 2013 р. № 1116

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 січня 2014 р. № 33/24810

 

1. У заголовку та тексті Стандартів: слова "державна акредитація" у всіх відмінках замінити словом "акредитація" у відповідних відмінках; слова "лікувально-профілактичні заклади" у всіх відмінках замінити словами "заклади охорони здоров’я" у відповідних відмінках.

 

2. Доповнити главу 1 розділу II новими пунктами такого змісту:

 

"1.20. Забезпечення закладу нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – заклад не забезпечений нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, відсутній доступ до електронних баз та інформаційних ресурсів;

В – заклад забезпечений нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

1.21. Наявність у закладі відповідальної особи з питань консультування і тестування на ВІЛ

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

 

1.22. Наявність документального підтвердження проходження особою, відповідальною у закладі за консультування і тестування на ВІЛ, курсів тематичного удосконалення з питань консультування і тестування на ВІЛ у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

 

1.23. Забезпеченість закладу швидкими тестами на ВІЛ

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – не забезпечений;

В – забезпечений.

 

1.24. Наявність у закладі умов для забору та транспортування біологічного матеріалу для діагностики ВІЛ/СНІДу

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

 

1.25. Наявність у закладі умов для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ медичним працівникам та населенню

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутні;

ЧВ – наявні, але не в повному обсязі (медикаментозна профілактика антиретровірусними препаратами не проводиться);

В – наявні умови для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ в повному обсязі, включаючи медикаментозну профілактику антиретровірусними препаратами.

 

1.26. Забезпечення надання ВІЛ-інфікованим особам паліативної, у тому числі хоспісної допомоги

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – не забезпечено;

В – забезпечено.

 

1.27. Наявність у закладі умов для проведення замісної підтримувальної терапії

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

 

1.28. Наявність угоди про співпрацю з громадськими організаціями, які працюють у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

 

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

 

1.29. Наявність у закладі фармакотерапевтичної комісії з провізором клінічним або іншою уповноваженою особою з питань забезпечення закладу лікарськими засобами у її складі

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – фармакотерапевтична комісія відсутня;

ЧВ – фармакотерапевтична комісія наявна, але без провізора клінічного або іншої уповноваженої особи з питань забезпечення лікарськими засобами у її складі;

В – фармакотерапевтична комісія наявна з провізором клінічним або іншою уповноваженою особою з питань забезпечення закладу охорони здоров'я лікарськими засобами у її складі.".

 

3. Доповнити главу 4 розділу II новими пунктами такого змісту:

 

"4.19. Дотримання Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 27 грудня 2006 року N 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за N 73/13340

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

ЧВ – порядок дотримується частково;

В – порядок дотримується, що документально підтверджено.

 

4.20. Здійснення виявлення та реєстрації лікопов’язаних проблем

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – виявлення та реєстрація лікопов’язаних проблем не здійснюються;

В – виявлення та реєстрація лікопов’язаних проблем здійснюються.

 

4.21. Проведення клінічних розглядів лікопов’язаних проблем

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – не проводяться клінічні розгляди;

В – проводяться клінічні розгляди.".

 

4. Доповнити главу 10 розділу II новими пунктами такого змісту:

 

"10.34. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику взяття на диспансерний облік усіх ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які проживають на закріпленій території

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий середньостатистичного;

В – показник відповідає середньостатистичному.

 

10.35. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення антиретровірусною терапією усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які її потребують та проживають на закріпленій території

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий середньостатистичного;

В – показник відповідає середньостатистичному.

 

10.36. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику утримання на антиретровірусній терапії через 12, 24, 48 місяців

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий середньостатистичного;

В – показник відповідає середньостатистичному.".

 

5. Доповнити главу 13 розділу II новими пунктами такого змісту:

 

"13.26. Наявність у закладі кабінету "Довіра" як самостійного структурного підрозділу

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

 

13.27. Дотримання штатного розпису кабінету "Довіра"

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – штатний розпис не дотримується;

В – штатний розпис дотримується.

 

13.28. Укомплектованість посад кабінету "Довіра"

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

 

13.29. Наявність документального підтвердження проходження працівниками кабінету "Довіра" курсів тематичного удосконалення з питань консультування і тестування на ВІЛ у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

 

13.30. Наявність у кабінеті "Довіра" умов для призначення антиретровірусної терапії та проведення моніторингу її ефективності

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутність умов;

ЧВ – антиретровірусна терапія не призначається, але проводиться моніторинг її ефективності та видача антиретровірусних препаратів;

В – антиретровірусна терапія призначається, проводиться моніторинг її ефективності та видача антиретровірусних препаратів.

 

13.31. Наявність документального підтвердження проходження працівниками кабінету "Довіра" курсів тематичного удосконалення з питань лікування ВІЛ-інфекції, у тому числі антиретровірусної терапії, у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

 

13.32. Наявність у закладі умов для забору та транспортування біологічного матеріалу для лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності антиретровірусної терапії

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.".

 

6. Доповнити главу 20 розділу II новими пунктами такого змісту:

 

"20.15. Наявність у закладі локального формуляра лікарських засобів для первинної допомоги/локального формуляра закладу

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – локальний формуляр лікарських засобів у закладі відсутній;

ЧВ – локальний формуляр лікарських засобів у закладі наявний, але відсутня одна або декілька процедур підтримки медико-технологічного документа (перегляд, оновлення, відкрите обговорення, порядок подання та розгляду заявки на включення ліків до локального формуляра);

В – локальний формуляр лікарських засобів у закладі наявний, у тому числі наявні всі процедури підтримки вищевказаного медико-технологічного документа (перегляд, оновлення, відкрите обговорення, порядок подання та розгляду заявки на включення ліків до локального формуляра).

 

20.16. Доступність формуляра лікарських засобів для первинної допомоги/локального формуляра закладу для лікарів, що працюють у закладах

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутність формуляра лікарських засобів для первинної допомоги та локального формуляра закладу;

ЧВ – формуляр лікарських засобів для первинної допомоги/локальний формуляр закладу наявний у закладі, але відсутній на робочому місці (у робочому кабінеті) лікаря;

В – формуляр лікарських засобів для первинної допомоги/локальний формуляр закладу наявний на робочому місці (у робочому кабінеті) лікаря.".

 

7. Главу 21 розділу ІІ викласти у новій редакції:

 

"21. Трансфузійна допомога

 

21.1. Дотримання вимог щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу кров'ю та препаратами крові

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються, особу не призначено;

ЧВ – вимоги дотримуються частково, призначено особу, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, та/або до посадової інструкції призначеного співробітника не внесено питання щодо забезпечення закладу кров'ю та препаратами крові;

В – вимоги дотримуються, відповідальною особою призначено лікаря-трансфузіолога або лікаря-анестезіолога.

 

21.2. Наявність у закладі запасу крові та препаратів крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – запас відсутній;

В – запас наявний, розрахунок потреби здійснюється з урахуванням профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.

 

21.3. Дотримання вимог щодо придбання крові та препаратів крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:       

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються, придбання крові та препаратів крові здійснюється на підставі відповідних договорів.

 

21.4. Дотримання вимог щодо транспортування крові та препаратів крові із закладу переливання крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:       

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

 

21.5. Дотримання вимог щодо збереження запасу крові та препаратів крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

 

21.6. Здійснення контролю за поповненням запасу крові та його використанням

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

 

21.7. Наявність облікової документації щодо використання крові та препаратів крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – облікова документація відсутня;

В – облікова документація наявна.

 

21.8. Дотримання умов щодо захисту інформації про донора та осіб, які не можуть бути донорами

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – доступ до інформації відкритий;

В – доступ до інформації має лише визначений персонал.

 

21.9. Дотримання процедури одержання інформованої добровільної згоди на виконання донації

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні підписи донорів в анкетах про інформовану добровільну згоду на виконання донації;

ЧВ – інформована добровільна згода на виконання донації отримана не у всіх донорів;

В – процедура дотримується, інформована добровільна згода на виконання донації оформлюється належним чином.

 

21.10. Наявність умов для ознайомлення з анкетою та її заповнення донорами

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – умови відсутні;

В – умови наявні.

 

21.11. Наявність інформації, яка надається донорам

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – інформація відсутня;

ЧВ – інформація наявна не в повному обсязі;

В – інформація наявна в повному обсязі.

 

21.12. Наявність та відповідність затвердженим формам звітної документації

 

0 балів

1 бал

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповід-ність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – документація відсутня;

МВ – документація наявна, але не в повному обсязі;

ЧВ – документація наявна, але невідповідно оформлена;

В – документація наявна та відповідно оформлена.

 

21.13. Забезпечення взаємодії з відповідними територіальними службами щодо отримання інформації про захворювання осіб на інфекції

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – взаємодія відсутня;

ЧВ – взаємодію забезпечено, але не з усіма відповідними територіальними службами;

В – взаємодію забезпечено, що підтверджується документально.

 

21.14. Дотримання вимог щодо ведення карт донорів

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – донорські карти не ведуться або не містять інформації щодо паспортних даних донора;

ЧВ – донорські карти ведуться, але записи вносяться несвоєчасно або не в повному обсязі;

В – ведення донорських карт відповідне.

 

21.15. Наявність картотеки обліку донорів

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутня картотека обліку донорів;

ЧВ – існує картотека обліку донорів на паперових носіях (неавтоматизована);

В – наявна на паперових носіях та автоматизована (комп’ютерна) картотека обліку донорів.

 

21.16. Наявність архіву облікових форм

 

0 балів

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – архів відсутній;

В – архів наявний.

 

21.17. Наявність реєстру осіб, яким відмовлено в донорстві

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – реєстр відсутній;

ЧВ – реєстр наявний на паперових носіях (неавтоматизований);

В – реєстр наявний на паперових носіях та автоматизований (комп’ютерний).

 

21.18. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – стандартні операційні процедури відсутні;

ЧВ – стандартні операційні процедури наявні та/або не в повному обсязі, невідповідно затверджені;

В – стандартні операційні процедури наявні в повному обсязі та відповідно затверджені.

 

21.19. Відповідність випуску продуктів донорської крові затвердженому переліку у закладі переливання крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – виготовляється до 25 % продуктів від затвердженого переліку;

ЧВ – виготовляється від 26 до 50 % продуктів від затвердженого переліку;

В – виготовляється більше 51 % продуктів від затвердженого переліку.

 

21.20. Відповідність маркування продуктів донорської крові затвердженим вимогам

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – маркування не відповідає затвердженим вимогам;

ЧВ – маркування частково відповідає затвердженим вимогам;

В – маркування відповідає затвердженим вимогам.

 

21.21. Наявність обладнання для стандартизації дози консервованої крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – обладнання відсутнє;

В – обладнання наявне, використовуються ваги та/або ваги-помішувачі.

 

21.22. Здійснення контролю за можливими ускладненнями, що виникають після проведення донацій

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється, у разі наявності ускладнення кожен випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження ускладнень в майбутньому.

 

21.23. Дотримання вимог законодавства при проведенні карантинізації донорської плазми

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги дотримуються не в повному обсязі;

В – вимоги дотримуються в повному обсязі.

 

21.24. Наявність окремих приміщень та умов для зберігання компонентів донорської крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – окремі приміщення відсутні, умови зберігання не відповідають вимогам;

ЧВ – окремі приміщення відсутні, умови зберігання відповідають вимогам, що підтверджується документально;

В – наявні окремі приміщення, умови зберігання відповідають вимогам, що підтверджується документально.

 

21.25. Достатність наявного холодильного та морозильного устаткуванням для зберігання запасу компонентів крові та проведення карантинізації плазми

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – наявного устаткування недостатньо для зберігання запасу компонентів крові та проведення карантинізації плазми;

ЧВ – наявного устаткування достатньо для зберігання запасу компонентів крові, але недостатньо для проведення карантинізації всієї заготовленої плазми;

В – наявного устаткування достатньо для зберігання запасу компонентів крові та для проведення карантинізації всієї заготовленої плазми.

 

21.26. Ведення обліку руху компонентів донорської крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – ведеться не в повному обсязі;

ЧВ – ведеться в повному обсязі на паперових носіях (неавтоматизована);

В – ведеться в повному обсязі на паперових носіях та автоматизовано (комп’ютерне забезпечення).

 

21.27. Здійснення контролю та відстеження інформації за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта та навпаки

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль та відстеження інформації не здійснюються;

ЧВ – здійснюються контроль та відстеження інформації за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта;

В – здійснюються контроль та відстеження інформації за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта та навпаки.

 

21.28. Відповідність заготовленої консервованої крові та її компонентів параметрам якості

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – параметрам якості відповідає менше 75 % досліджених доз;

ЧВ – параметрам якості відповідає від 75 до 89 % досліджених доз;

В – параметрам якості відповідає більше 90 % досліджених доз.

 

21.29. Здійснення контролю за наданням трансфузійної допомоги у відділеннях закладу

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється, що підтверджується документально.

 

21.30. Наявність гемотрансфузійних реакцій після проведення трансфузій

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – реакції наявні, випадки реакцій не розбираються, причини не встановлюються;

В – реакції відсутні та/або у разі наявності кожен випадок реакції детально розбирається, розробляються заходи щодо попередження такого в майбутньому.".

 

8. Доповнити розділ ІІ новою главою такого змісту:

 

26. Заклади переливання крові

 

26.1. Дотримання вимог щодо захисту прав донорів

26.1.1. Проведення занять з медичним персоналом щодо дотримання конфіденційності інформації про донора та осіб, які не можуть бути донорами

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

В – заняття проводяться, що підтверджується документально.

 

26.1.2. Дотримання медичним персоналом принципу конфіденційності інформації

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – не дотримується;

В – дотримується.

 

26.1.3. Дотримання умов щодо захисту інформації про донора та осіб, які не можуть бути донорами

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – умови не дотримуються, доступ до інформації відкритий;

В – умови дотримуються, доступ до інформації має лише визначений персонал.

 

26.1.4. Дотримання процедури одержання інформованої добровільної згоди на виконання донації

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – процедура не дотримується, відсутні підписи донорів в анкетах про інформовану добровільну згоду на виконання донації;

ЧВ – інформована добровільна згода на виконання донації отримана не у всіх донорів;

В – процедура дотримується, інформована добровільна згода на виконання донації оформлюється належним чином.

 

26.1.5. Наявність у закладі переливання крові умов для ознайомлення з анкетою донора та її заповнення донорами

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – умови відсутні;

В – умови наявні.

26.1.6. Наявність у закладі переливання крові інформації, яка надається донорам

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – інформація відсутня;

ЧВ – інформація наявна, але не в повному обсязі;

В – інформація наявна в повному обсязі.

 

26.2. Відділ комплектування донорських кадрів

26.2.1. Наявність та відповідність необхідної облікової та звітної документації

 

0 балів

1 бал

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

 

третинна

 

ОВ:

Н – документація відсутня;

МВ – документація наявна, але не в повному обсязі;

ЧВ – документація наявна, але невідповідно оформлена;

В – документація наявна та відповідно оформлена.

26.2.2. Забезпечення взаємодії відділу комплектування донорських кадрів з відповідними територіальними службами щодо отримання інформації про захворювання осіб на інфекції

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – взаємодію не забезпечено;

ЧВ – забезпечено взаємодію, але не з усіма відповідними територіальними службами;

В – взаємодію забезпечено з усіма відповідними територіальними службами, що підтверджується документально.

26.2.3. Дотримання вимог щодо ведення карт донорів

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – донорські карти не ведуться та/або не містять інформації щодо паспортних даних донора;

ЧВ – донорські карти ведуться, але записи вносяться несвоєчасно або не в повному обсязі;

В – ведення донорських карт відповідне, інформація вноситься своєчасно та у повному обсязі.

26.2.4. Наявність картотеки обліку донорів

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відсутня картотека обліку донорів;

ЧВ – існує картотека обліку донорів на паперових носіях (неавтоматизована);

В – наявна картотека обліку донорів на паперових носіях та автоматизована (комп’ютерна).

26.2.5. Наявність архіву облікових форм

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – архів відсутній;

В – архів наявний.

26.2.6. Наявність реєстру осіб, яким відмовлено у донорстві

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – реєстр відсутній;

ЧВ – реєстр існує на паперових носіях (неавтоматизований);

В – реєстр наявний на паперових носіях та автоматизований (комп’ютерний).

 

26.2.7. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – стандартні операційні процедури відсутні;

ЧВ – стандартні операційні процедури наявні та/або не в повному обсязі, невідповідно затверджені;

В – стандартні операційні процедури наявні в повному обсязі та відповідно затверджені.

26.2.8. Дотримання процедури одержання інформованої добровільної згоди про використання персональних даних

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – процедура не дотримується;

В – процедура дотримується.

 

26.3. Відділ заготівлі крові та її компонентів

26.3.1. Наявність та відповідність ведення облікової та звітної документації

 

0 балів

1 бал

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

 

третинна

 

ОВ:

Н – документація відсутня;

МВ – документація наявна, але не в повному обсязі;

ЧВ – документація наявна, але невідповідно ведеться;

В – документація наявна та відповідно ведеться.

26.3.2. Відповідність випуску продуктів донорської крові затвердженому переліку у закладі переливання крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – виготовляється до 25 % продуктів від затвердженого переліку;

ЧВ – виготовляється від 26 до 50 % продуктів від затвердженого переліку;

В – виготовляється більше 51 % продуктів від затвердженого переліку.

26.3.3. Відповідність маркування продуктів донорської крові затвердженим вимогам

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – маркування не відповідає затвердженим вимогам;

ЧВ – маркування частково відповідає затвердженим вимогам;

В – маркування відповідає затвердженим вимогам.

26.3.4. Наявність обладнання для стандартизації дози консервованої крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – обладнання відсутнє;

В – обладнання наявне, використовуються ваги та/або ваги-помішувачі.

26.3.5. Застосування сучасних методів заготівлі плазми

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – заготівля плазми здійснюється методом спонтанного осідання;

МВ – заготівля плазми здійснюється тільки методом центрифугування консервованої крові;

В – заготівля плазми здійснюється методами центрифугування консервованої крові та плазмаферезу.

26.3.6. Застосування методу плазмаферезу при заготівлі плазми

 

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповід-ність

мінімальна відповід-ність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – методом плазмаферезу заготовлено до 10 % від загального об’єму плазми;

MB – методом плазмаферезу заготовлено від 11 до 20 % від загального об’єму плазми;

ЧВ – методом плазмаферезу заготовлено від 21 до 30 % від загального об’єму плазми;

В – методом плазмаферезу заготовлено більше 31 % від загального об’єму плазми.

26.3.7. Застосування методу лейкофільтрації при виготовленні компонентів донорської крові

 

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповід-ність

мінімальна відповід-ність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – методом лейкофільтрації виготовлено до 5 % від заготовлених компонентів донорської крові;

МВ – методом лейкофільтрації виготовлено від 6 до 10 % від заготовлених компонентів донорської крові;

ЧВ – методом лейкофільтрації виготовлено від 11 до 30 % від заготовлених компонентів донорської крові;

В – методом лейкофільтрації виготовлено від 31 % і більше від заготовлених компонентів донорської крові.

26.3.8. Наявність обладнання для вірусінактивації компонентів донорської крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – обладнання відсутнє;

В – обладнання наявне.

26.3.9. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу охорони здоров’я

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – стандартні операційні процедури відсутні;

ЧВ – стандартні операційні процедури наявні та/або не в повному обсязі, невідповідно затверджені;

В – стандартні операційні процедури наявні в повному обсязі та відповідно затверджені.

26.3.10. Здійснення контролю за можливими ускладненнями, що виникають після проведення донацій

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється, у разі наявності ускладнень кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

26.3.11. Наявність медичного обладнання та лікарських засобів для надання екстреної медичної допомоги донорам

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – медичне обладнання та лікарські засоби для надання екстреної медичної допомоги донорам відсутні;

ЧВ – медичне обладнання та лікарські засоби для надання екстреної медичної допомоги наявне не в повному обсязі;

В – медичне обладнання та лікарські засоби для надання екстреної медичної допомоги наявне у повному обсязі.

26.3.12. Наявність обладнання для заморожування плазми (температура заморожування мінус 70 °С та нижче)

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – обладнання відсутнє;

В – обладнання наявне.

26.3.13. Дотримання вимог чинних нормативно-правових актів з питань проведення карантинізації донорської плазми

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги виконуються не в повному обсязі;

В – вимоги виконуються в повному обсязі.

26.3.14. Проведення контролю якості заготовленої консервованої крові та її компонентів

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не проводиться;

ЧВ – контроль проводиться, але не в повному обсязі;

В – контроль проводиться відповідно до існуючих вимог.

26.3.15. Відповідність заготовленої консервованої крові та її компонентів параметрам якості

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – параметрам якості відповідає менше 75 % досліджених доз;

ЧВ – параметрам якості відповідає від 75 до 89 % досліджених доз;

В – параметрам якості відповідає більше 90 % досліджених доз.

 

26.4. Відділ організації і трансфузіологічної допомоги

26.4.1. Забезпечення щомісячного інформування керівників структурних підрозділів закладу переливання крові про результати аналізу даних щодо діяльності закладу

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – інформування не здійснюється;

В – інформування здійснюється.

26.4.2. Дотримання вимог щодо ведення звітної документації

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – звітність ведеться, але не відповідно до затверджених форм;

В – звітність ведеться відповідно до затверджених форм.

26.4.3. Дотримання строків подання звітності

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – строки не дотримуються;

В – строки дотримуються.

26.4.4. Проведення контролю за наданням трансфузійної допомоги в закладах відповідних територіальних одиниць

 

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль відсутній;

ЧВ – контроль за наданням трансфузійної допомоги проводиться, що підтверджується документально, але перерви між перевірками перевищують 2 роки;

В – контроль за наданням трансфузійної допомоги проводиться, що підтверджується документально, перерви між перевірками не перевищують 2 роки.

 

26.5. Експедиція

26.5.1. Наявність та відповідність необхідної облікової та звітної документації

 

0 балів

1 бал

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

 

третинна

 

ОВ:

Н – документація відсутня;

МВ – документація наявна, але не в повному обсязі;

ЧВ – документація наявна, але невідповідно оформлена;

В – документація наявна та відповідно оформлена.

26.5.2. Наявність окремих приміщень та умов для зберігання компонентів та препаратів донорської крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – окремі приміщення відсутні, умови зберігання не відповідають вимогам;

ЧВ – окремі приміщення відсутні, умови зберігання відповідають вимогам, що підтверджується документально;

В – наявні окремі приміщення, умови зберігання відповідають вимогам, що підтверджується документально.

26.5.3. Забезпечення холодильним та морозильним устаткуванням для зберігання запасу компонентів крові та проведення карантинізації плазми

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – недостатнє забезпечення устаткуванням;

ЧВ – достатньо устаткування для зберігання запасу компонентів крові, але недостатньо для проведення карантинізації всієї заготовленої плазми;

В – забезпечення устаткуванням достатнє для зберігання запасу компонентів крові та для проведення карантинізації всієї заготовленої плазми.

26.5.4. Забезпечення засобами для транспортування компонентів донорської крові з дотриманням холодового ланцюга

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – засоби для транспортування компонентів донорської крові відсутні або в недостатній кількості;

В – наявні в достатній кількості.

26.5.5. Здійснення контролю за рухом компонентів та препаратів донорської крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль здійснюється, але не в повному обсязі;

ЧВ – контроль здійснюється в повному обсязі на паперових носіях (неавтоматизований);

В – контроль здійснюється в повному обсязі на паперових носіях та автоматизовано (комп’ютерне забезпечення).

26.5.6. Дотримання вимог щодо прийому заявок від закладів, проведення обліку видачі компонентів та препаратів крові

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – облік ведеться не в повному обсязі;

ЧВ – облік ведеться в повному обсязі на паперових носіях (неавтоматизовано);

В – облік ведеться в повному обсязі на паперових носіях та автоматизовано (комп’ютерне забезпечення).

26.5.7. Забезпечення цілодобового відпуску компонентів та препаратів крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – цілодобовий відпуск не забезпечено;

В – цілодобовий відпуск забезпечено.

26.5.8. Здійснення контролю за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта і навпаки

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

ЧВ – здійснюється контроль за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта;

В – здійснюється контроль за рухом компонентів донорської крові від донора до реципієнта та навпаки.

26.5.9. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – стандартні операційні процедури відсутні;

ЧВ – стандартні операційні процедури наявні та/або не в повному обсязі, невідповідно затверджені;

В – стандартні операційні процедури наявні в повному обсязі та відповідно затверджені.

 

26.6. Відділ виробництва препаратів крові (для закладів служби крові, які виробляють препарати донорської крові)

26.6.1. Наявність та відповідність необхідної облікової та звітної документації

 

0 балів

1 бал

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповід-ність

мінімальна відповід-ність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – документація відсутня;

МВ – документація наявна, але не в повному обсязі;

ЧВ – документація наявна, але невідповідно оформлена;

В – документація наявна та відповідно оформлена.

26.6.2. Відповідність оснащення відділу необхідному переліку продукції, що випускається

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – оснащення не відповідає переліку продукції, що випускається;

В – оснащення відповідає переліку продукції, що випускається.

26.6.3. Забезпечення бактерицидними опромінювачами для знезараження повітря виробничих приміщень

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – не забезпечено;

В – забезпечено.

26.6.4. Забезпечення реагентами, контрольним матеріалом та витратними матеріалами

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – частково забезпечений реагентами та витратними матеріалами, відсутній контрольний матеріал;

ЧВ – забезпечений реагентами, контрольним матеріалом та витратними матеріалами не в повному обсязі;

В – забезпечений реагентами, контрольним матеріалом та витратними матеріалами в повному обсязі.

26.6.5. Дотримання вимог щодо зберігання реагентів та контрольних матеріалів

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

26.6.6. Наявність у закладі переливання крові умов (приміщень, спеціальних меблів) для зберігання імунобіологічних препаратів

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – умови відсутні;

В – умови наявні.

26.6.7. Здійснення контролю за температурою і вологістю повітря в приміщеннях для зберігання імунобіологічних препаратів

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

ЧВ – контроль здійснюється несистематично;

В – контроль здійснюється систематично, що документально підтверджується.

26.6.8. Наявність відокремлених зон для карантинної та відкликаної продукції

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – відокремлені зони відсутні;

В – відокремлені зони наявні.

26.6.9. Наявність технологічних регламентів на виробництво медичних імунобіологічних препаратів

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – технологічні регламенти відсутні;

ЧВ – технологічні регламенти розроблені не на всі імунобіологічні препарати та/або не затверджені;

В – технологічні регламенти наявні і затверджені.

26.6.10. Наявність реєстраційних посвідчень на лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати), які виробляються закладом переливання крові

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – реєстраційні посвідчення відсутні;

ЧВ – реєстраційні посвідчення наявні частково;

В –реєстраційні посвідчення наявні на всі імунобіологічні препарати, які виробляються закладом переливання крові.

26.6.11. Відповідність виготовленої продукції встановленим вимогам щодо стерильності, токсичності, пірогенності та фізико-хімічних властивостей

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – за рік забраковано 2 % і більше серій від загальної кількості виготовленої продукції;

ЧВ – за рік забраковано від 1 до 2 % серій від загальної кількості виготовленої продукції;

В – за рік забраковано до 1 % і менше серій від загальної кількості виготовленої продукції.

26.6.12. Наявність протоколів виготовлення препаратів крові

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – протоколи відсутні;

ЧВ – протоколи розроблені, але їх ведення не відповідає технологічним регламентам;

В – протоколи наявні та ведуться відповідно до технологічних регламентів.

26.6.13. Наявність договору між закладом переливання крові і лабораторією зовнішнього контролю про здійснення контролю якості препаратів крові

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – договір відсутній;

В – договір наявний.

26.6.14. Здійснення постійного зовнішнього контролю якості препаратів крові

 

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – зовнішній контроль якості препаратів крові не здійснюється;

ЧВ – зовнішній контроль якості здійснюється частково;

В – здійснюється зовнішній контроль якості всіх серій препаратів крові, що документально підтверджується.

26.6.15. Наявність стандартних операційних процедур, затверджених керівником закладу переливання крові

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – стандартні операційні процедури відсутні;

ЧВ – стандартні операційні процедури наявні та/або не в повному обсязі, невідповідно затверджені;

В – стандартні операційні процедури наявні в повному обсязі та відповідно затверджені.

26.6.16. Відповідність показника виходу 10 % розчину альбуміну з одного літра плазми

 

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – вихід 10 % розчину альбуміну не перевищує 200 мл;

ЧВ – вихід 10 % розчину альбуміну становить від 201 до 220 мл;

В – вихід 10 % розчину альбуміну становить від 221 мл і більше.

26.6.17. Проведення тестування виробничих пулів відповідно до вимог затвердженого технологічного регламенту

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

 

ОВ:

Н – тестування не проводиться;

ЧВ – тестування проводиться не на всі передбачені маркери гемотрансмісивних інфекцій;

В – тестування проводиться на всі передбачені маркери гемотрансмісивних інфекцій.".

 

9. Доповнити розділ ІІ новою главою такого змісту:

 

"27. Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

 

27.1. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

 

27.2. Наявність та укомплектованість посади провізора (фармацевта)

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – посада відсутня;

ЧВ – посада наявна, але не укомплектована;

В – посада наявна та укомплектована.

 

27.3. Наявність та укомплектованість посади фтизіатра

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – посада відсутня;

ЧВ – посада наявна, але не укомплектована;

В – посада наявна та укомплектована.

 

27.4. Наявність документального підтвердження проходження лікарями амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного відділень курсів тематичного удосконалення з питань надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та антиретровірусного лікування у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – документальне підтвердження відсутнє;

В – документальне підтвердження наявне.

 

27.5. Наявність у центрі лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції та проведення підтверджувальних досліджень

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – лабораторія відсутня;

В – лабораторія наявна.

 

27.6. Наявність у центрі вірусологічної та імунологічної лабораторій для проведення моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності антиретровірусної терапії

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутність вірусологічної та імунологічної лабораторій;

ЧВ – наявність імунологічної лабораторії та відсутність вірусологічної;

В – наявність вірусологічної та імунологічної лабораторій.

 

27.7. Відповідність складських приміщень обсягам антиретровірусного лікування

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не відповідають;

В – відповідають.

 

27.8. Наявність достатньої кількості холодильного обладнання для забезпечення зберігання антиретровірусних препаратів, тест-систем та архіву препаратів

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

 

27.9. Забезпечення повного комплексу лабораторних обстежень ВІЛ-інфікованих осіб відповідно до стандартів та клінічних протоколів

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не забезпечено;

ЧВ – забезпечено частково (не менше 70 % від повного комплексу лабораторного обстеження);

В – забезпечено в повному обсязі, що підтверджено документально.

 

27.10. Дотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом відповідно до Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2010 року N 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 803/18098

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

 

27.11. Наявність умов для проведення екстреної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ, у тому числі медикаментозної, населенню та медичним працівникам, здійснення диспансерного нагляду за постраждалими

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – умови відсутні;

В – умови наявні.

 

27.12. Забезпечення центру нормативно-правовими актами з питань ВІЛ/СНІДу

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не забезпечений;

В – забезпечений.

 

27.13. Здійснення щомісячного аналізу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за віком та статтю

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – аналіз не здійснюється;

ЧВ – аналіз здійснюється частково (не менше 80 %);

В – аналіз здійснюється, що документально підтверджено.

 

27.14. Здійснення моніторингу профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та аналізу його результатів у регіоні

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

 

27.15. Забезпечення функціонування у повному обсязі програмного комплексу реєстрації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не забезпечується;

ЧВ – часткове забезпечення без використання аналітичних можливостей;

В – забезпечується.

 

27.16. Наявність затвердженого положення про регіональну систему моніторингу та оцінки виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та регіонального плану моніторингу і оцінки

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

 

27.17. Здійснення щоквартального аналізу якості антиретровірусної терапії

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – аналіз не здійснюється;

ЧВ – аналіз здійснюється, але не в повному обсязі;

В – аналіз здійснюється, що документально підтверджується.

 

27.18. Здійснення розгляду випадків смерті ВІЛ-інфікованих осіб

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – розгляд не здійснюється;

ЧВ – розгляд здійснюється, але не в повному обсязі (не менше 90 % випадків);

В – розгляд здійснюється, що документально підтверджується.

 

27.19. Наявність документального підтвердження постконтактної профілактики, профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, епідеміологічного нагляду та надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД особам відповідної адміністративно-територіальної одиниці

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

ЧВ – наявне, але не в повному обсязі;

В – наявне.

 

27.20. Наявність регіонального Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, звітів щодо його виконання

 

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутні план та звіт за останній звітний період;

ЧВ – наявний план, але відсутній звіт за останній звітний період;

В – наявні план та звіт за останній звітний період.

 

27.21. Наявність документального підтвердження взаємодії з регіональною радою з ТБ/ВІЛ (плани роботи та засідань, протокольні рішення, реагування на рішення)

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

 

27.22. Наявність у центрі функціонуючих електронних інструментів планування та обліку антиретровірусних препаратів

 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – відсутні;

ЧВ – наявний функціонуючий електронний інструмент моніторингу руху та витрат антиретровірусних препаратів та відсутній функціонуючий електронний інструмент планування потреб антиретровірусних препаратів;

В – наявні.

 

27.23. Проведення у центрі замісної підтримувальної терапії

 

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не проводиться;

В – проводиться.

 

27.24. Дотримання вимог щодо діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом, у ВІЛ-інфікованих осіб відповідно до нормативної бази

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не дотримуються;

В – дотримуються

 

27.25. Дотримання вимог щодо діагностики опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб відповідно до стандартів та клінічних протоколів

 

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

 

ОВ:

Н – не дотримуються;

В – дотримуються.

 

27.26. Проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб

 

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

<