Мероприятия:

Вебинар  "Лицензионные аспекты медицинской практики во время пандемии COVID-19" 
 

30 апреля 2020 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Законы и подзаконные нормативные акты Украины

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении формы паспорта аптечного учреждения (структурного подразделения)"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2010 р. N 906

Київ

Про затвердження форми паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу)

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити форму паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що додається.

 

2. У підпункті 8 пункту 4 Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. N 1121 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3312; 2010 р., N 21, ст. 868), слова "відповідно до Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1570 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3105)" виключити.

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 259 "Деякі питання діяльності, пов'язаної з торгівлею лікарськими засобами" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 17, ст. 785).

 

4. Міністерству охорони здоров'я, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                           М. АЗАРОВ 

 

 

 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 жовтня 2010 р. N 906

 

 

 

ПАСПОРТ

аптечного закладу (структурного підрозділу)*

________________________________________________________________

(найменування та/або номер аптечного закладу (структурного підрозділу)

 

 

I. ВІДОМОСТІ

про аптечний заклад (структурний підрозділ)**

1. ___________________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

 

2. Ідентифікаційний код (номер) _________________________________________________________

 

3. Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________

(поштовий індекс,

_____________________________________________________________________________________

область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

 

Номер телефону ______________________ Форма власності _________________________________

 

4. Місце провадження діяльності _________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район,

_____________________________________________________________________________________

місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

 

5. Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,

_____________________________________________________________________________________

(освіта, номер і дата укладення трудового договору)

 

6. Режим роботи з __________ до _________

 

Вихідні дні ___________________________________________________________________________

 

7. Приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

_____________________________________________________________________________________

(зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване),

_____________________________________________________________________________________

наявність окремого входу та умов для вільного доступу

_____________________________________________________________________________________

осіб з обмеженими фізичними можливостями,

_____________________________________________________________________________________

запасного чи пожежного виходів, суміщеність з іншими приміщеннями будівлі)

 

8. Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на ____ поверсі _______________ будинку.

(житлового/нежитлового)

 

9. Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

_____________________________________________________________________________________

(цегляна, дерев'яна, інша; капітальна/некапітальна; кількість будівель;

_____________________________________________________________________________________

основне використання будівлі; кількість поверхів)

 

10. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із зазначенням виду):

 

теплопостачання

___________________________________________

(централізоване, автономне)

 

вентиляції

___________________________________________

(механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням)

 

водопостачання

___________________________________________

(центральне, автономне)

 

освітлення

___________________________________________

(електричне, природне)

 

каналізації

___________________________________________

(центральна, автономна)

 

11. Структура аптечного закладу (структурного підрозділу) із зазначенням площі приміщення:

 

загальна площа, кв. метрів;

_____________________

 

у тому числі:

 

 

торговельного залу

_____________________

 

виробничих приміщень

_____________________

 

службово-побутових приміщень

_____________________

 

додаткових приміщень

_____________________

 

допоміжних приміщень

_____________________

 

зони робочих місць персоналу

(для аптечних кіосків)

 

_____________________

 

зони обслуговування населення

(для аптечних кіосків)

 

_____________________

 

12. План-схема будівлі (будівель) аптечного закладу (структурного підрозділу) та його приміщень.

 

На плані-схемі слід зазначити нумерацію, назву, площу (кв. метрів) кожного приміщення, вхід до аптечного закладу (структурного підрозділу), до кожного виробничого, службово-побутового, додаткового, допоміжного приміщення, зону (місце) приймання та відвантаження продукції, рукомийник чи місце для санітарної обробки рук, зону розміщення обладнаних робочих місць персоналу, зону обслуговування населення, вантажно-розвантажувальний майданчик для під'їзду машин (для аптечного складу), за наявності окремих будівель додається план-схема кожної такої будівлі.

 

13. Аптечний заклад (структурний підрозділ) облаштований:

 

обладнанням для зберігання та відпуску лікарських засобів у торговельному залі _________________

_____________________________________________________________________________________

(шафи, стелажі, холодильники,

_____________________________________________________________________________________

екран для захисту від прямої крапельної інфекції тощо)

та виробничих приміщеннях ____________________________________________________________

(шафи, стелажі,

_____________________________________________________________________________________,

холодильники, сейфи, піддони)

технічними засобами для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітря

_____________________________________________________________________________________,

 

іншими засобами вимірювання __________________________________________________________

(найменування та

____________________________________________________________________________________.

мета застосування)

 

Службово-побутові приміщення обладнані: ________________________________________________

(шафи, холодильники тощо)

_____________________________________________________________________________________

 

14. Щоденне вологе прибирання _________________________________________________________

(зазначити періодичність його проведення та

_____________________________________________________________________________________

застосування дезінфікуючих засобів)

 

Суб'єкт господарювання

(уповноважена ним особа)

 

__________________________

(посада, ініціали та прізвище)

________________

(підпис)

___ ____________ 20__ р.

 

М. П.

 

 

II. Відомості про наявність матеріально-технічної бази,

її стан та освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу аптечного закладу (структурного підрозділу)***

___ ____________ 20__ р.                                                               _______________________________

(назва населеного пункту)

 

Посадовою особою ____________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

проведено огляд аптечного закладу (структурного підрозділу):

_____________________________________________________________________________________

(найменування та/або номер)

_____________________________________________________________________________________

(адреса місця провадження діяльності: поштовий індекс, область,

_____________________________________________________________________________________

район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

щодо наявності матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу.

 

Огляд проведено у присутності суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

Під час проведення огляду встановлено, що аптечний заклад (структурний підрозділ) здійснює/має намір здійснювати торгівлю лікарськими засобами _________________________________________.

(зазначається вид торгівлі - оптова, роздрібна)

 

Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

_____________________________________________________________________________________

(капітальна/некапітальна, житлова/нежитлова)

основне використання будівлі ___________________________________________________________.

 

Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на __________ поверсі __________________________ приміщення.

(ізольованого/неізольованого)

 

Загальна площа приміщень аптечного закладу (структурного підрозділу) ___ кв. метрів.

 

Приміщення аптечного закладу (структурного підрозділу) належить суб'єкту господарювання на праві власності, використовується на умовах оренди ________________________________________

(документи, що підтверджують право

_____________________________________________________________________________________

користування приміщенням або право власності на нього)

 

Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом):

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, освіта, номер і дата укладення трудового договору)

 

Посадова особа Держлікінспекції МОЗ або її територіального органу

                                    ________________________________ _______________ _____________________________________

                                        (посада)                                                (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

 

М. П. ___ ____________ 20__ р.

 

 

____________

* Сторінки паспорта нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання.

** Розділ заповнюється суб'єктом господарювання.

*** Розділ заповнюється суб'єктом господарювання за участю представників Держлікінспекції МОЗ або її територіальних органів з наданням ними безоплатної консультативно-методичної допомоги.

 

 

 

____________

 

 © Информационно-аналитический центр «ЛІГА», 1991 - 2011

© ООО «ЛИГА:ЗАКОН», 2007 - 2011

Читайте также
Закон Украины «О введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения»Налоговый кодекс УкраиныГражданский кодекс УкраиныХозяйственный кодекс УкраиныУголовный кодекс УкраиныКодекс Украины об административных правонарушенияхКодекс законов о труде УкраиныЗакон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине»Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»Закон Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»

ЧП "Научно-экспертный Центр медицинского и репродуктивного права Сергея Антонова" 

VERDYS Group International

Юридические услуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

 info@verdyslaw.com.ua 

Корреспонденция в Украине:  ул. М. Берлинского, 25А, кв. 38, 04060, г. Киев

 

Проект координирует VERDYS Consulting s.r.o. (Чешская Республика)

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медицинского и репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Все права защищены.
Разработка сайта