Мероприятия:

Вебинар  "Лицензионные аспекты медицинской практики во время пандемии COVID-19" 
 

30 апреля 2020 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Законы и подзаконные нормативные акты Украины

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении критерия, по которому оценивается степень риска от осуществления деятельности в сфере здравоохранения для безопасности жизни и здоровья населения и определяется периодичность осуществления план

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2008 р. N 843

Київ

Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                     Ю.ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 28

 

 

 

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 10 вересня 2008 р. N 843

 

 

КРИТЕРІЙ,

за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення, є можливість завдання шкоди здоров'ю, працездатності та життю людини чи здоров'ю майбутніх поколінь, що обумовлено:

 

1) несприятливими наслідками надання медичної допомоги;

 

2) несприятливими наслідками зайняття народною медициною (цілительством);

 

3) порушенням технологічного процесу переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

 

4) порушенням спеціальних умов зберігання, реалізації донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

 

5) порушенням спеціальних умов застосування, зберігання, транспортування, фасування і пакування засобів дезінфекції, дезінсекції, дератизації та приготування робочих розчинів і приманок з таких засобів;

 

6) порушенням умов виробництва та зберігання лікарських засобів;

 

7) порушенням умов реалізації лікарських засобів;

 

8) порушенням умов культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку.

 

2. Установлюються три ступені ризику - високий, середній та незначний.

 

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять такі види господарської діяльності:

 

медична практика;

 

переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

 

проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю);

 

виробництво лікарських засобів;

 

оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

 

культивування рослин, включених до таблиці I переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку.

 

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що займаються народною медициною (цілительством).

 

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

 

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

 

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

 

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

 

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

 

____________

Читайте также
Закон Украины «О введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения»Налоговый кодекс УкраиныГражданский кодекс УкраиныХозяйственный кодекс УкраиныУголовный кодекс УкраиныКодекс Украины об административных правонарушенияхКодекс законов о труде УкраиныЗакон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине»Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»Закон Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»

ЧП "Научно-экспертный Центр медицинского и репродуктивного права Сергея Антонова" 

VERDYS Group International

Юридические услуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

 info@verdyslaw.com.ua 

Корреспонденция в Украине:  ул. М. Берлинского, 25А, кв. 38, 04060, г. Киев

 

Проект координирует VERDYS Consulting s.r.o. (Чешская Республика)

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медицинского и репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Все права защищены.
Разработка сайта