Мероприятия:

Вебинар  "Лицензионные аспекты медицинской практики во время пандемии COVID-19" 
 

30 апреля 2020 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Законы и подзаконные нормативные акты Украины

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Приказ Министерства здравоохранения Украины «О внесение изменений в Положение о проведении экзаменов на предаттестационных циклах»

 

Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах.

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542, та з метою подальшого вдосконалення атестації лікарів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за N 146/355, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.

3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, деканам медичних факультетів університетів, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації взяти внесені зміни до Положення для виконання.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М. В. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 7 липня 2009 р. N 484

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2009 р. за N 693/16709 


ЗМІНИ
до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за N 146/355

1. Доповнити розділ 1 Положення пунктом 1.9:

"1.9. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться для лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами (додаток 1).

Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії, проходять комп'ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської) спеціальності".

2. У пункті 2.4 розділу 2 слово "двомісячного" замінити словом "одномісячного".

3. Доповнити Положення новим додатком 1 такого змісту:

"Додаток 1
до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах 


Шкала значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами

N
з/п 

Вид діяльності 

Кількість
(балів) 

1 

2 

3 

Навчання на передатестаційному циклі в закладах (на факультетах) післядипломної освіти 

40 

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тривалістю: 

 

             - 1 тиждень 

10 

             - 2 тижні 

15 

             - 4 тижні 

30 

             - 6 тижнів 

45 

Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти 

10 

Проведення лекції (крім викладачів): 

 

              - для медсестер, пацієнтів, громадян, виступ та публікація у засобах  масової інформації (10*) 

             - для лікарів (10*) 

10 

Навчання на курсах інформації та стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, охорони здоров'я, науково-дослідних інститутах, у т. ч. за кордоном, тривалістю: 

 

             - 1 місяць 

20 

             - 2 місяці 

30 

             - 3 місяці 

40 

Підготовка на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах, в регіональних центрах (що підтверджено обласним відділом охорони здоров'я) тривалістю: 

 

             - не менше 36 годин на рік 

             - не менше 72 годин на рік 

10 

Науково-педагогічна (педагогічна) робота у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах (на факультетах) післядипломної освіти 

 

I - II рівнів акредитації: 

 

             - за основним місцем роботи 

20 

             - за сумісництвом 

10 

III - IV рівнів акредитації: 

 

             - за основним місцем роботи 

30 

             - за сумісництвом 

15 

Керівництво групою інтернів на базі стажування 

10 

Участь у науково-практичній конференції, симпозіумі, з'їзді, конгресі, засіданні професійної асоціації за спеціальністю: 

 

міжнародних (в країнах Європи, Азії та Америки (3*)): 

 

             - з доповіддю 

             - без доповіді 

міжнародних в країнах СНД (5*): 

 

             - з доповіддю 

10 

             - без доповіді 

національних (5*): 

 

             - з доповіддю 

             - без доповіді 

10 регіональних (10*): 

 

             - з доповіддю 

             - без доповіді 

10 

Видання фахового: 

 

             - підручника 

30 

             - навчального посібника 

20 

             - монографії 

20 

11 

Публікація статті у фахових виданнях: 

 

             - одноосібно 

10 

             - у співавторстві 

12 

Отримання патенту на фаховий винахід: 

 

             - одноосібно 

20 

             - у співавторстві 

10 

13 

Видання: 

 

             - галузевих методичних рекомендацій 

             - інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції 

Підготовка експертного висновку обласного рівня 

Участь у розробці нормативних документів 

14 

Упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фарманалізу 

10 

15 

Публікації в тезах науково-практичної конференції, симпозіуму, з'їзду, конгресу: 

 

             - міжнародних 

             - національних 

             - регіональних 

16 

Виступ у середніх та загальноосвітніх закладах та на підприємствах 

Виступи та публікації в засобах масової інформації, у тому числі місцевих 

17 

Присвоєння звання "Заслужений лікар України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник охорони здоров'я України", "Заслужений працівник освіти" 

20 

18 

Нагородження грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та грамотами облдержадміністрацій, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров'я України - нагрудним знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя" 

10 

19 

Обіймання посади головного позаштатного спеціаліста району, міста, області 

20 

Захист дисертації на здобуття учених ступенів: 

 

             - доктора медичних наук 

40 

             - кандидата медичних наук 

30 

21 

Закінчення клінічної ординатури, аспірантури, магістратури, докторантури 

30 

22 

Робота в закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості, не менше 3 років 

10 


____________
* Кількість заходів.

Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській (провізорській) категорії:

Для вищої кваліфікаційної категорії:

Рік 

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації 

Варіативна частина 

Разом 

2010 

40 балів 

8 балів 

48 балів 

2011 

16 балів 

56 балів 

2012 

24 бали 

64 бали 

2013 

32 бали 

72 бали 

Починаючи з 2014 року 

40 балів 

80 балів 


Для першої кваліфікаційної категорії:

Рік 

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації 

Варіативна частина 

Разом 

2010 

40 балів 

6 балів 

46 балів 

2011 

12 балів 

52 бали 

2012 

18 балів 

58 балів 

2013 

24 бали 

64 бали 

Починаючи з 2014 року 

30 балів 

70 балів 


Для другої кваліфікаційної категорії:

Рік 

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації 

Варіативна частина 

Разом 

2010 

40 балів 

4 бали 

44 бали 

2011 

8 балів 

48 балів 

2012 

12 балів 

52 бали 

2013 

16 балів 

56 балів 

Починаючи з 2014 року 

20 балів 

60 балів 


".

У зв'язку з цим додаток до Положення вважати додатком 2.

4. У пункті 3.1 розділу 3 слово "додаток" замінити словом та цифрою "додаток 2".

 

Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти та науки 


 
М. В. Банчук 


 

Читайте также
Закон Украины «О введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения»Налоговый кодекс УкраиныГражданский кодекс УкраиныХозяйственный кодекс УкраиныУголовный кодекс УкраиныКодекс Украины об административных правонарушенияхКодекс законов о труде УкраиныЗакон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине»Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»Закон Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»

ЧП "Научно-экспертный Центр медицинского и репродуктивного права Сергея Антонова" 

VERDYS Group International

Юридические услуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

 info@verdyslaw.com.ua 

Корреспонденция в Украине:  ул. М. Берлинского, 25А, кв. 38, 04060, г. Киев

 

Проект координирует VERDYS Consulting s.r.o. (Чешская Республика)

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медицинского и репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Все права защищены.
Разработка сайта